Науково-технічні супроводи

Науково-технічні супроводи проектних та будівельних робіт

 

Науково-технічний супровід об'єктів будівництва (НТС) – це комплекс робіт науково-дослідницького, методичного, експертно-аналітичного й організаційно-правового характеру, що здійснюється спеціалізованими організаціями науково-технічного профілю для забезпечення якості і безпеки робіт у процесі проектування та зведення, а також протягом наступної експлуатації будівель і споруд. Порядок та умови виконання НТС будівельних об'єктів незалежно від форм їх власності, відомчої належності та призначення визначається відповідно до ДБН В.1.2-5 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів».

 

Згідно з ДБН В.1.2-5 метою НТС є вирішення проблем, які не обумовлені нормативними документами та можуть виникнути на різних етапах життєвого циклу будівельного об'єкта.

 

Головним завданням НТС є забезпечення вирішення містобудівних, архітектурних, конструктивно-технічних та будівельно-технологічних проблем з мінімальним ризиком помилок в умовах, що не регламентовані чинними нормами і стандартами, та за відсутності достатнього досвіду або прямих аналогів у вітчизняній та світовій практиці.

Основними видами робіт з НТС є обстеження, науково-дослідні роботи, спостереження за технічним станом об'єкта, прогноз, пошукові, проектні розробки технічних та будівельно-технологічних рішень, визначення характеристик будівельних матеріалів, перевірка відповідності вимогам будівельних норм та технічної документації окремих конструкцій та прийнятих конструктивних рішень, інженерні вишукування, аналіз технічних рішень щодо відповідності встановленим вимогам тощо.

 

Унікальність нашої команди полягає у тому, що більшість із нас – професійні науковці з широкими знаннями у галузі будівництва, архітектури, дизайну, інженерії та енергоресурсозбереження. Ми співпрацюємо з провідними науково-освітніми державними та закордонними установами, включаючи інститути та університети в Україні, Європі та Азії, й не втрачаємо жодної можливості обміну досвідом та перейняття найкращих світових практик. А тому розробка документації НТС це щоразу новий виклик для нас, який ми готові прийняти й знайти ефективні рішення.

Науково-технічний супровід на етапі проектування

 

На етапі проектування об'єкта НТС передбачає такі основні види робіт:

 

 1. аналіз світового досвіду проектування подібних об'єктів та вибір конструктивних і технологічних рішень;
 2. оптимізацію конструктивних схем об'єкта або його елементів (геометрія, конструктивні рішення, матеріали, що застосовуються, тощо);
 3. варіантне пророблення об'єкта та порівняльний аналіз розроблених варіантів;
 4. уточнення властивостей ґрунтової основи об'єкта та кліматичних умов на території забудови;
 5. проведення дублюючих розрахунків основ, фундаментів, конструкцій, інженерного устаткування;
 6. апробацію прийнятих конструктивних та технологічних рішень, в тому числі технологій моніторингу;
 7. розроблення експлуатаційної документації об'єкта;
 8. оцінка впливу нового будівництва на оточуючі будівлі і споруди та населення, що проживає у межах території забудови;
 9. розроблення проектів експлуатації та технологій моніторингу, що застосовуються на етапах експлуатації та зняття об'єкта з експлуатації;
 10. розроблення проектів інтегрованих автоматизованих систем моніторингу і управління об'єкта (АСМУ);
 11. розроблення проектів ліквідації об'єкта тощо.

Науково-технічний супровід на етапі будівництва 

 

На етапі будівництва об'єкта супровід передбачає такі основні види робіт:

 

 1. Надання інформаційної допомоги при вирішенні завдань будівельного виробництва щодо його підготовки, розроблення проектно-технологічної документації, планування і управління, забезпечення всіма видами ресурсів, обліку тощо;
 2. Моніторинг стану конструкцій і інженерного обладнання;
 3. Відпрацювання, за необхідності, конструктивних рішень окремих вузлів з урахуванням конкретних умов виконання робіт;
 4. Відпрацювання окремих технологічних рішень, пов'язаних з реальними умовами виконання робіт;
 5. Контроль якості матеріалів, виробів та конструкцій;
 6. Нагляд за станом існуючої забудови та умовами проживання людей;
 7. Коригування (уточнення) проектів експлуатації та технологій моніторингу, що застосовуються на етапах експлуатації та зняття об'єкта з експлуатації тощо.

Команда SmartArtSpace виконує розробку матеріалів НТС проектування та будівництва об’єктів, які згідно нормативів підлягають обов’язковому науково-технічному супроводу (повний перелік даних об’єктів можна знайти в додатку В ДБН В.1.2-5), а саме:

 

 1. Об’єкти, що мають унікальне та особливо важливе народногосподарське та/або спеціальне значення і належать до I рівня відповідальності.
 2. Будівлі чи споруди, що становлять виняткову історично-культурну цінність.
 3. Об’єкти житлово-цивільного призначення IV і V категорії складності.
 4. Будівлі чи споруди, що зводяться в умовах щільної забудови, за наявності в них підземної частини глибиною більше 3 м та надземної частини вище 9-ти поверхів.
 5. Об'єкти основного виробництва гідро- та теплоенергетики.
 6. Об'єкти основного виробництва водопровідно-каналізаційного господарства.
 7. Об'єкти промислового та транспортного будівництва.
 8. Просторові конструкції покриттів.
 9. Житлові та громадські будинки вище 73,5 м.
 10. Об’єкти експериментального будівництва.